Tag: nätlagringstjänster

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Förteckningarna över okända upphovsmän för tv-program för år 2020 har publicerats

Varje år betalar vi upphovsrättsersättningar åt över 10 000 upphovsmän av tv-program. Ersättningar samlas dock också in för programmen som vi inte kan betala på grund av bristfälliga uppgifter om upphovsrätten. Är du den upphovsman vi söker?
Läsa mera

Kopiosto betalade 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän av och utövande artister i tv-program

Den här veckan har vi betalat 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2020.
Läsa mera

Kopiosto betalade 5,7 miljoner euro som ersättningar fär lagringar från nätet till utländska upphovsmäns och artisters av-verk

Ersättning för tv-programmens nätlagringstjänster gäller utländska program som visas på finländska tv-kanaler. Ersättningen som utbetalades för åren 2015–2019 uppgick till totalt 5,7 miljoner euro. Inhemska författare och artister, främst översättare, står för drygt 700 000 euro av detta belopp.
Läsa mera

Kopiosto betalade 9 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän av- och utövande artister i tv-program

Den här veckan har vi betalat 8,8 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2019.
Läsa mera

Första avräkningar till inhemska audiovisuella upphovsmän och artister för nätlagringstjänster

Kopiosto har för första gången avräknat ersättningar för nätlagringstjänster för tv-program till verkens upphovsmakare och artister. Sammanlagt avräknades 2,5 miljoner euro till dem som skapat och medverkat till inhemska program.
Läsa mera

Skiljemannen gav sitt utlåtande om utdelningen av ersättningar från nätlagringstjänsten vad gäller inhemska av-produktioner

Läsa mera

För utdelningen av ersättningar för nätlagring inleds en skiljeprocess

För utdelningen av tillgångar som har inkommit via inhemska tjänster för nätlagring av tv-program har Kopiosto och Audiovisual Producers Finland – APFI den 20 februari 2019 undertecknat ett skiljeavtal. Föreningarna inleder omedelbart en skiljeprocess.
Läsa mera

Nätlagringstjänster för televisionsprogram

Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto, Teosto, APFI och Gramex beviljar licenser för nätlagringstjänster för inhemska tv-kanaler.
Läsa mera