Tag: medlemsorganisationer

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopiosto betalade 3,6 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare

Vi betalade ut 3,6 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. Summan innefattar den andra raten av ersättningar för kopiering av texter, bilder och noter som vi samlat in i år.
Läsa mera

Upphovsrättsersättningar främjar de inhemska krativa brancherna

De upphovsrättsersättningar som vi delar ut till våra medlemsorganisationer inom de kreativa branscherna möjliggör ofta att nya verk skapas och att branschen utvecklas. Våra medlemsorganisationer använder de upphovsrättsersättningar vi samlar in varje år för olika användningsändamål, såsom stipendier, priser, utbildningar och kommunikation.
Läsa mera

Kopiosto betalade 12 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsman och förläggare

Vi betalade över 12 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. Ersättningarna har ackumulerats för de licenser för kopiering av texter, bilder och noter som vi har sålt under innevarande år.
Läsa mera

Kopiosto redovisade 3,5 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare

Vi betalade ut 3,5 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. I denna delbetalning betalades de avgifter som samlats in för kopiering och skanning av webbmaterial för 2020.
Läsa mera

Kopiosto redovisade 2,5 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och förläggare

I december redovisade vi 2,5 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare. Ersättningarna tilldelas våra 26 medlemsorganisationer som företräder kultur- och kommunikationsbranscher.
Läsa mera

Upphovsmän och förlaggare påminner om kvalitetens betydelse i läromedel

Författare och förläggare är oroliga för att högklassiga läromaterial som ges upp på förlag inte längre ska uppskattas. Oron anknyter till läropliktsreformen, som medför att läromedel för studerande på andra stadiet i fortsättningen blir avgiftsfria.
Läsa mera

Kopiosto betalade ut 3 miljoner i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare

I december betalade vi ut 3 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. Ersättningarna härstammar från kopieringslicenser för publikationer.
Läsa mera

Våra medlemsorganisationer främjar kreativt arbete med kopieringsersättningar

Medlemsorganisationernas användning av de kopieringsersättningar som vi delar ut regleras av vissa anvisningar gällande förvaltningen av ersättningarna och beslutsfattandet om dem. De här anvisningarna om användningen av ersättningar förnyades nyligen.
Läsa mera

Det goda i omlopp! Kultur åt alla tack vare kopieringsersättningar

Inga böcker, tidningar, fotografier eller teckningar kan uppstå utan ett upphov. En upphovsman funderar på hur något ska sägas och i vilket format det ska produceras, och bearbetar ofta sitt verk under flera månader, ibland till och med flera år. Med de ersättningar som betalas för kopiering finansieras nya kreativa verk, böcker, tidskriftsartiklar, bildkonst och fotografier genom stipendier eller priser som delas ut till upphovsmän för att möjliggöra nya verk.
Läsa mera

Medlemsorganisationer

Kopiosto representerar innehavare av upphovsrättigheter inom olika branscher. Kopiostos 44 medlemsorganisationer och deras medlemmar bedriver en omfattande verksamhet inom olika områden av kultur och kommunikation.
Läsa mera