Tag: kyrka

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopieringslicensen för evangelisk-lutherska församlingar utvidgas till att omfatta även digital kopiering och användning

Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkostyrelse och upphovsrättsorganisationen Kopiosto rf har avtalat om kopiering och användning av upphovsrättsskyddade material under åren 2018–2020. Avtalet gäller alla Finlands evangelisk-lutherska församlingar och kyrkliga samfälligheter samt kyrkostyrelsen.
Läsa mera