Tag: Kopiraittila

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

En ny specialist för att utveckla Kopiostos samarbete med undervisningsbranschen

Mikko Löyttyniemi har haft en lång karriär inom undervisningsbranschen och i sin presentation berättar han varför det nya arbetet inom upphovsrätt inspirerar honom.
Läsa mera

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom den grundläggande konstutbildningen – småbarnsspedagogikens och läroanstalternas licenser

Utbildningsstyrelsen har ingått avtal med Kopiosto och APFI, intressebevakningsorganisation för producenterna inom den audiovisuella branschen, om tillstånd att använda material som skyddas av upphovsrätt i utbildningen och småbarnspedagogiken år 2021. Licenserna omfattar kopiering av material och visande av tv-program i undervisningen. 
Läsa mera

Information om upphovsrätt till läroanstalter

Kopiosto erbjuder upphovsrätts- och licensutbildning för läroanstalter. Kopiraittila är ett spelifierat webbmaterial för inlärning av och undervisning i upphovsrättigheter.
Läsa mera

Ett ännu bättre Kopiraittila tack vare tjänstedesign

Kopiraittila, som är till för att undervisa i upphovsrättsfärdigheter, förnyades i början av året.
Läsa mera

Tutorläraraverksamheten har utvidgas till gymnasierna

Kopiosto har sedan 2017 utbildat tutorlärare om upphovsrätten. I grundskolorna finns nu nästan 2 300 tutorlärare. Nu ska tutorlärarverksamheten utvidgas även till gymnasierna. Genom tutorverksamheten främjar och sprider man digitala kunskaper samt stödjer utveckling av undervisningen i enlighet med den nya pedagogiken och grunderna för de nya läroplanerna.
Läsa mera

QR-kodäventyr i Kopiraittila skola

De gamla filmrullarna har försvunnit från museet, och en upphovsrättsriddare kommer till Kopiraittila för att reda ut brott. Vad är det för konstiga saker som händer i Kopiraittila? Lös Kopiraittilas mysterier och lär dig samtidigt om upphovsrätt med hjälp av QR-kodfrågesporten.
Läsa mera

Avtalet om kopieringslicenserna för universitet och yrkeshögskolor har ingåtts

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf och Kopiosto rf har avtalat om kopieringslicenser för högskolors undervisnings-, forsknings- och förvaltningsbruk under åren 2018–2019. Den centraliserade avtalslösningen omfattar alla UNIFI:s och Arenes medlemsuniversitet och -yrkeshögskolor.
Läsa mera