Tag: Kopiosto-fullmakt

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopiosto-fullmakt

Med en Kopiosto-fullmakt kan upphovsmän och förläggare ge Kopiosto fullmakt att för deras räkning bevilja licenser för kopiering av deras verk. 
Läsa mera

Anslut dig till Kopiosto

Rättsinnehavare, det vill säga upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare, ger oss fullmakt att för deras räkning bevilja licenser för användning av deras verk. Fullmakten gör det möjligt för oss att bevaka rättsinnehavarens intressen och rättigheter.
Läsa mera

Våra tjänster för upphovsmän och förläggare

Vi representerar ett stort antal upphovsmän inom kreativa branscher, såsom författare, bildkonstnärer, översättare, skådespelare, regissörer och journalister. Vi ser till att upphovsmän och förläggare får de ersättningar de här rätt till när deras verk används.
Läsa mera