Tag: kopieringslicens

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Grundutbildning inom konst

Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicens till läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning som får statsandelar samt för läroanstaltens administrativa bruk. Andra läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning skaffar kopieringstillstånd direkt från Kopiosto. Grundläggande konstundervisning ges inom musik, bildkunst, dans,  ordkonst , arkitektur, slöjd, teaterkonst,mediekonst och cirkuskonst.
Läsa mera

Läroanstalter för fritt bildningsarbete

Läroanstalter för fritt bildningsarbete skaffar kopieringslicens direkt från oss. Sommaruniversiteten i Finland rf, Medborgarinstitutens förbund MiF, Bildningsalliansen och Finlands Folkhögskolförening rekommenderar att deras medlemmar skaffar vår kopieringslicens och har förhandlat fram en heltäckande licenslösning och ett rabatterat pris för sina medlemmar. Studiecentraler och idrottsutbildningscenter kan få en likande licens direkt från oss.
Läsa mera