Tag: kopieringslicens

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopiosto betalade ut 6 miljoner i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och förläggare

I början av september betalade vi ut 6 miljoner i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och förläggare. Ersättningarna härstammar från de kopieringslicenser för publikationer som vi sålt.
Läsa mera

Kopieringslicensen presenteras med en video

Vad då kopieringslicens? För att förklara vad det handlar om gjorde vi en animerad video om vår kopieringslicens till företagen. Se video och läs mer!
Läsa mera

Även inom småbarnspedagogiken kan man nu använda material skyddat av upphovsrätt – läroanstalternas licenser oförändrade

Utbildningsstyrelsen har kommit överens med Kopiosto och APFI om licenser för användning av upphovsrättsskyddat material i undervisningen och inom småbarnspedagogiken år 2019. Licenserna omfattar bland annat kopiering av material och visning av tv-program.
Läsa mera

Statsförvaltningens kopieringslicens vidgas till att omfatta kopiering av digitala material

Utbildningsstyrelsen och Kopiosto har kommit överens om statsförvaltningens kopieringslicenser för år 2019. Avtalet gäller alla organisationer inom statsförvaltningen. Genom avtalet får statsförvaltningens organisationer nu kopiera och dela kopierat material även digitalt.
Läsa mera

Kommuner

Kommunerna har ingått ett avtal gällande kopiering av verk med oss. Kopieringsavtalet för kommuner gäller kopiering inom kommunens administrativa verksamhet.
Läsa mera

Statsförvaltningen

På arbetsplatser fotokopierar, skannar och digitaliserar man stora mängder artiklar och delar ur tryckta publikationer samt använder digitala material exempelvis genom att skriva ut eller kopiera artiklar ur webbtidningar och bilder från internet. Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicenser centraliserat för alla verksamhetsställen inom statsförvaltningen.
Läsa mera

Utbildnings- och konsulteringsverksamhet

Företag, organisationer och andra samfund som har utbildnings- och konsulteringsverksamhet kan skaffa en kopieringslicens för detta från oss.
Läsa mera

Företag och andra organisationer

På arbetsplatser fotokopierar, skannar och digitaliserar man stora mängder artiklar och delar ur tryckta publikationer samt använder digitala material exempelvis genom att skriva ut eller kopiera artiklar ur webbtidningar och bilder från internet. För att kopiera upphovsrättsskyddat material för användning i arbetet behöver man alltid rättsinnehavarens tillstånd.
Läsa mera

Undersökningsverksamhet

Vi utreder användningen av verk som omfattas av upphovsrätten i olika sektorer av samhällslivet från läroanstalter till företag. Med hjälp av undersökningar fördelar vi ersättningar in till de kreativa upphovspersonerna.
Läsa mera