Tag: kopieringslicens

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

För kopiering på läroanstalter räcker det med att i fortsättningen komma ihåg 20/20-regeln

Kopiostos kopieringslicens som underlättar lärarens arbete har förnyats. Licensen har skaffats till så gott som alla läroanstalter och högskolor och gör det möjligt att kopiera kompletterande material för undervisningen, med respekt för upphovsrättigheterna. Nu har licensens omfattning utvidgats och licensvillkoren förtydligats.
Läsa mera

Kopiosto betalade 3,6 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare

Vi betalade ut 3,6 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. Summan innefattar den andra raten av ersättningar för kopiering av texter, bilder och noter som vi samlat in i år.
Läsa mera

Olovlig kopiering av uppgiftsböcker på skola i Vanda

Utifrån en anmälan vi tagit emot har vi utrett ett fall av olovlig kopiering av läroböcker på en skola i Vanda. På skolan hade man bland annat kopierat uppgiftsböcker, trots att det är helt förbjudet. Varje år kommer några fall av olovlig användning till vår kännedom från läroanstalterna.
Läsa mera

Information genom undersökningar om användingen av verken

Visste du att vi på Kopiosto regelbundet undersöker användningen av verken inom samhällets olika sektorer? Under de senaste fem åren har vi genomfört 25 undersökningar, varav merparten vid läroinrättningar.
Läsa mera

Kopiosto betalade 12 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsman och förläggare

Vi betalade över 12 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. Ersättningarna har ackumulerats för de licenser för kopiering av texter, bilder och noter som vi har sålt under innevarande år.
Läsa mera

Kopiosto redovisade 3,5 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare

Vi betalade ut 3,5 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. I denna delbetalning betalades de avgifter som samlats in för kopiering och skanning av webbmaterial för 2020.
Läsa mera

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom den grundläggande konstutbildningen – småbarnsspedagogikens och läroanstalternas licenser

Utbildningsstyrelsen har ingått avtal med Kopiosto och APFI, intressebevakningsorganisation för producenterna inom den audiovisuella branschen, om tillstånd att använda material som skyddas av upphovsrätt i utbildningen och småbarnspedagogiken år 2021. Licenserna omfattar kopiering av material och visande av tv-program i undervisningen. 
Läsa mera

Kopiosto redovisade 2,5 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och förläggare

I december redovisade vi 2,5 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare. Ersättningarna tilldelas våra 26 medlemsorganisationer som företräder kultur- och kommunikationsbranscher.
Läsa mera

Kopieringslicensen underlättar undervisingen: Spara infografen!

Kopiostos kopieringslicens underlättar undervisningen och tillåter mångsidig kopiering och delning av material med eleverna. Med kopieringslicensen har läraren samma möjligheter att kopiera och dela material i distansundervisning som i närundervisning.
Läsa mera

Material för kunder med företagslicens

På den här sidan hittar du licensmaterial avsedda för våra företagskunder. De har tagits fram för att underlätta er kommunikation: Ni kan berätta för er personal att er organisation har en giltig kopieringslicens och förklara vilka användningssätt som är tillåtna enligt licensen. I er externa kommunikation kan ni berätta att ni är en ansvarsfull aktör som respekterar upphovsrättigheterna.
Läsa mera