Tag: kopieringsersättningar

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Det goda i omlopp! Kultur åt alla tack vare kopieringsersättningar

Inga böcker, tidningar, fotografier eller teckningar kan uppstå utan ett upphov. En upphovsman funderar på hur något ska sägas och i vilket format det ska produceras, och bearbetar ofta sitt verk under flera månader, ibland till och med flera år. Med de ersättningar som betalas för kopiering finansieras nya kreativa verk, böcker, tidskriftsartiklar, bildkonst och fotografier genom stipendier eller priser som delas ut till upphovsmän för att möjliggöra nya verk.
Läsa mera

Kopiosto redovisade 35 miljoner euro i upphovsrättsersättningar

Kopiosto redovisade år 2017 totalt drygt 31 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Ersättningar redovisades till rättsinnehavarna både personligen och via organisationer som representerar dem. Centralen för audiovisuell kultur AVEK, som verkar i anslutning till Kopiosto delade ut över 3,6 miljoner euro till den inhemska audiovisuella kulturen år 2017.
Läsa mera