Tag: kopieringsersättningar

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Det skapande arbetet förenar frihet och ansvar

För bildkonstnären Katja Tukiainen (f. 1969) är hennes yrke ett kall, som ofta är resultatet av en lång utbildning. ”Att arbeta som bildkonstnär är en disciplinerad livsstil och ändå ett yrke bland alla andra.”
Läsa mera

Det goda i omlopp! Kultur åt alla tack vare kopieringsersättningar

Inga böcker, tidningar, fotografier eller teckningar kan uppstå utan ett upphov. En upphovsman funderar på hur något ska sägas och i vilket format det ska produceras, och bearbetar ofta sitt verk under flera månader, ibland till och med flera år. Med de ersättningar som betalas för kopiering finansieras nya kreativa verk, böcker, tidskriftsartiklar, bildkonst och fotografier genom stipendier eller priser som delas ut till upphovsmän för att möjliggöra nya verk.
Läsa mera

Samhällsfrågor genom konsten

År 2015 funderade författaren, journalisten och dokumentärfilmsregissören Elina Hirvonen på stora, globala teman, såsom Isis uppgång, asylsökande och barn i konflikter. Ur dessa funderingar föddes både dokumentärfilmen Kokpunkten (Kiehumispiste, 2017), som fick stöd av AVEK, och den senaste romanen Punainen myrsky. ”De är mycket olika verk, men de utgår från samma reflektioner.”
Läsa mera

Kopiosto betalade ut 6 miljoner i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och förläggare

I början av september betalade vi ut 6 miljoner i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och förläggare. Ersättningarna härstammar från de kopieringslicenser för publikationer som vi sålt.
Läsa mera

Undersökningsverksamhet

Vi utreder användningen av verk som omfattas av upphovsrätten i olika sektorer av samhällslivet från läroanstalter till företag. Med hjälp av undersökningar fördelar vi ersättningar in till de kreativa upphovspersonerna.
Läsa mera

Ersättningar för medlemsorganisationer

Vi samlar in kopieringsersättningar för fotokopiering, utskrift och lagring av publikationer, som vi fördelar till våra medlemsorganisationer så att de kan använda dem för upphovsmännens och förläggarnas bästa. 
Läsa mera

Kopiosto redovisade 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar

I början av september redovisade vi drygt 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer. Ersättningarna härstammar från de användningslicenser för audiovisuella verk och kopieringslicenser för publikationer som vi sålt.
Läsa mera

Kopiosto redovisade 35 miljoner euro i upphovsrättsersättningar

Kopiosto redovisade år 2017 totalt drygt 31 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Ersättningar redovisades till rättsinnehavarna både personligen och via organisationer som representerar dem. Centralen för audiovisuell kultur AVEK, som verkar i anslutning till Kopiosto delade ut över 3,6 miljoner euro till den inhemska audiovisuella kulturen år 2017.
Läsa mera

Kopiosto avräknade 35 miljoner euro i upphovsrättsersättningar

Kopiosto avräknade år 2016 totalt över 35 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Ersättningarna samlades in från användningslicenser för AV-verk och kopieringslicenser för publikationer och avräknades till rättsinnehavarna både personligen och via organisationer som representerar dem.
Läsa mera