Tag: kommunförvaltningen

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Centrala avtal gör kopiering lättäre

Kommunförbundet förhandlar centraliserat med Kopiosto om kopieringslicenser för kommunerna. Licensen gör det möjligt att kopiera olika verk delvis samt digitalisera och använda tryckta tidningsartiklar internt inom kommunalförvaltningen.
Läsa mera

Kommunernas kopieringslicens har förnyats

Kommunernas kopieringslicens omfattar nu även digital kopiering och kopiering av noter och sångtexter för internt administrativt bruk i kommunerna.
Läsa mera

Kommuner

Kommunerna har ingått ett avtal gällande kopiering av verk med oss. Kopieringsavtalet för kommuner gäller kopiering inom kommunens administrativa verksamhet.
Läsa mera