Tag: journalist

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Ambassadör för berättelser och information tror på framtiden för rikt tv-innehåll

En nyfiken inställning till livet och en social personlighet har resulterat i många olika slags tv-produktioner för journalisten och programledaren Sonja Kailassaari. När hon förmedlar berättelser och information till tittarna värdesätter hon om så bara en enda person får stöd eller hjälp tack vare tv-programmet.
Läsa mera

Journalistik är inte en individuell gren

Anu Silfverberg är motiverad att arbeta inom journalistik på grund av journalistikens samhälleliga kraft. ”Det är ett viktigt yrke för mig, som bör utövas med ära. Inte bara för branschens skull, utan också för samhällets skull.” 
Läsa mera

©-info anger upphovsmän och användningsrättigheterna

©-info-ikonen gör det lättare att använda innehållet på en webbplats. Bakom ikonen finns information om innehållets upphovsmän samt information om hur andra får använda innehållet.
Läsa mera

Även drömjobbet är ett yrke

”Jag har upplevt situationer där min upphovsrätt inte har respekterats. Det har till exempel hänt att stora företag har försökt använda sådant som jag gjort i sitt eget namn och påstått att jag inte är upphovsmannen. Det är ganska knäckande för yrkesidentiteten”, berättar Ronja Salmi (f. 1993), journalist och programchef för Helsingfors Bokmässa.
Läsa mera

Anslut dig till Kopiosto

Rättsinnehavare, det vill säga upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare, ger oss fullmakt att för deras räkning bevilja licenser för användning av deras verk. Fullmakten gör det möjligt för oss att bevaka rättsinnehavarens intressen och rättigheter.
Läsa mera

Våra tjänster för upphovsmän och förläggare

Vi representerar ett stort antal upphovsmän inom kreativa branscher, såsom författare, bildkonstnärer, översättare, skådespelare, regissörer och journalister. Vi ser till att upphovsmän och förläggare får de ersättningar de här rätt till när deras verk används.
Läsa mera