Tag: förskoleundervisning

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Vad kostar licensen för användingen av tv-program i undervisningen?

Vi avtalar om licenser för användning av tv-program i undervisning för av-upphovsmännens räkning.
Läsa mera

Övriga anvisningar för användning av tv-program i undervisningen

Läsa mera

Användning av tv-program i undervisningen

Utbildningsstyrelsen har via Kopiosto, sändarbolagen och APFI, som representerar filmproducenter, skaffat licenser för inspelning och visning av radio- och tv-program i undervisningen.
Läsa mera