Tag: förskoleundervisning

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Läroanstalter

Utbildningsstyrelsen har anskaffat vår kopieringslicens till en stor del av läroanstalterna samt till småbarnspedagogiken. Det här betyder att du med respekt för upphovsrättigheterna kan kopiera tämligen omfattande mängder kompletterande material för din undervisning.
Läsa mera

Vad kostar licensen för användingen av tv-program i undervisningen?

Vi avtalar om licenser för användning av tv-program i undervisning för av-upphovsmännens räkning.
Läsa mera

Övriga anvisningar för användning av tv-program i undervisningen

Läsa mera

Användning av tv-program i undervisningen

Utbildningsstyrelsen har via Kopiosto, sändarbolagen och APFI, som representerar filmproducenter, skaffat licenser för inspelning och visning av radio- och tv-program i undervisningen och inom småbarnspedagogiken.
Läsa mera