Tag: förläggare

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopiosto-fullmakter

Man kan ansluta till Kopiosto genom att ge fullmakt. Vi samlar in fullmakter av upphovspersoner, utövande konstnärer och förläggare inom den kreativa branschen.
Läsa mera

Upphovsmän och förlaggare påminner om kvalitetens betydelse i läromedel

Författare och förläggare är oroliga för att högklassiga läromaterial som ges upp på förlag inte längre ska uppskattas. Oron anknyter till läropliktsreformen, som medför att läromedel för studerande på andra stadiet i fortsättningen blir avgiftsfria.
Läsa mera

Förlagschef Nana Sironen vill ha upphovsmännens och förlaggarnas åsikter i diskussionen om ljudbokstjänster

Förlagschefen Nana Sironen, som översatt bokserien Warriors, funderar över bokbranschens framtid. ”Jag tror att intressanta berättelser, välstrukturerad kunskap och välgjord underhållning kommer att bibehålla sin popularitet.”
Läsa mera

Våra tjänster för upphovspersoner och förläggare

Vi representerar ett stort antal yrkesverksamma inom den kreativa branschen, såsom författare, bildkonstnärer, översättare, skådespelare, regissörer och journalister. Vi ser till att upphovspersoner och förläggare får de ersättningar de här rätt till när deras verk används.
Läsa mera