Tag: digitalisering

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Användningen av digitaliserat tidningsmaterial för forskning fortsätter 2023–2027

Ett nytt avtal har ingåtts för 2023–2027 som möjliggör användningen av de tidningar och tidskrifter som Nationalbiblioteket digitaliserat för forskningsändamål. Avtalet gäller de deltagande universiteten och högskolorna.
Läsa mera

Digitaliseringen medför att kopieringen av tryckta publikationer och digitala material minskar vid yrkesläroanstalterna

Det minskade behovet av kopiering förklaras med att antalet anställda och studerande vid läroanstalter-na har minskat. Å andra sidan delas nätbaserade material också allt oftare genom att man delar en länk till materialet.
Läsa mera

Hästfolk är också intresserade av gångna tider

Tidningen Hevosurheilu ska börja digitalisera sina tidningar. ”Våra prenumeranter vill läsa artiklar om hästar, kuskar, tränare och hästskötare också från gångna tider”, säger tidningens verkställande direktör Keijo Kinnula. De upphovsrättslicenser som behövs för digitaliseringen har man avtalat om med Kopiosto.
Läsa mera

Nationalbiblioteket öppnade digitaliserade tidningar från 1930-talet för kundanvändning

Nationalbibliotekets utbud av digitaliserade tidningar utökades med 10 år, då alla tidskrifter som utkommit i Finland före den 31 december 1939 blev tillgängliga. Tidningarna är allmänt tillgängliga i digi.kansalliskirjasto.fi-tjänsten. Utökningen av utbudet bygger på ett avtal mellan Nationalbiblioteket och Kopiosto om tidningarnas användarrätt.
Läsa mera

Alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland digitaliseras fram till 2024

Nationalbiblioteket digitaliserar under de kommande tre åren alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland. Projektet möjliggörs av ett stöd på totalt 1,85 miljoner euro från åtta finlandssvenska fonder och stiftelser. Tidningarna tillgängliggörs på webben samt på arkiv och friexemplarsbibliotek i bland annat Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo. Nyttjanderätterna till materialet är överenskomna med Kopiosto.
Läsa mera

Nationalbiblioteket gör 2000 böcker tillgängliga för allmänheten och forskare på nätet

Nationalbiblioteket har digitaliserat 1 000 faktaböcker för fri användning på nätet och 1 000 skönlitterära böcker för användning i forskning och undervisning. Böckerna finns i två samlingar på nätet och är tillgängliga i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi fram till slutet av 2021. Kopiosto har avtalat om upphovsrättigheterna med Sanasto, som är upphovsrättsorganisation för litterära verk. Syftet med samarbetsprojektet är att göra fakta- och skönlitteratur som valts ut av experter tillgänglig för forskare och andra användare på nätet.
Läsa mera

Arkivlicens för tidningsutgivare

Upphovsrättslicens för utgivare för användning av gamla tidningsarkiv i digital publiceringsverksamhet
Läsa mera

Flygvapnets musikkårs notsamling tar steget in i den digitala tidsaldern

Kopiosto och försvarsmakten har ingått ett pilotavtal om digitalisering och digital användning av Flygvapnets musikkårs notsamling. Pilotavtalet gör det möjligt att använda pekplattor under Flygvapnets musikkårs konserter och andra framträdanden samt övningar.
Läsa mera