Tag: c-info

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor
Opetus-ja kulttuuriministeriön Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston hallitusneuvos Anna Vuopala

Upphovsrättssystemet kan utvecklas med ©-info

På internet är det ofta svårt att greppa vilka typer av innehåll det är tillåtet att använda och vilka inte. Enligt regeringsrådet Anna Vuopala vid undervisnings- och kulturministeriets avdelning för kultur- och konstpolitik synliggör Kopiostos ©-info-ikon upphovsrättslagens komplicerade bestämmelser förträffligt väl och hjälper användaren att göra rätt.
Läsa mera