Tag: bibliotek och institut

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Bibliotekens lässtunder skapar nu glädje via nätet

Biblioteken bryr sig om bokfolket också i undantagstider. Lässtunderna har i snabb takt flyttat till nätet, på riksnivå koncentreras de  till bibliotekens gemensamma videotjänst Bibliotekskanalen/Kirjastokaista. Det finns avtal om upphovsrätten med organisationerna Sanasto och Kopiosto. 
Läsa mera

Kopiosto betalade ut 1,3 miljoner euro i utlåningsersättningar till bildupphovsmän

Till upphovsmän till bildkonstnärliga och fotografiska verk betalade vi ut sammanlagt 1,3 miljoner euro för biblioteksutlåning. Fördelningen av ersättningarna baserar sig på utlåningsstatistiken för år 2017.
Läsa mera

Bild- och ljudinspelningar på bibliotek

Läsa mera

Biblioteks- och institutionsanvändning av tv-program

Vi beviljar licenser för användning av Rundradions inspelningar på bibliotek och institutioner. 
Läsa mera