Tag: avtal

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland digitaliseras fram till 2024

Nationalbiblioteket digitaliserar under de kommande tre åren alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland. Projektet möjliggörs av ett stöd på totalt 1,85 miljoner euro från åtta finlandssvenska fonder och stiftelser. Tidningarna tillgängliggörs på webben samt på arkiv och friexemplarsbibliotek i bland annat Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo. Nyttjanderätterna till materialet är överenskomna med Kopiosto.
Läsa mera

Gammalt tidningsmaterial görs tillgängligt för forskare

Genom Tutkain-projektet får Nationalbiblioteket förmedla tidnings- och tidskriftsmaterial i digital form ur sina samlingar för forskningsbruk.
Läsa mera

Överenskommelse om högskolarnas kopieringslicenser

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI och Kopiosto har avtalat om kopieringslicenser för högskolors undervisnings-, forsknings- och förvaltningsbruk under åren 2020–2022. Den centraliserade avtalslösningen omfattar alla UNIFI:s och Arenes medlemsuniversitet och -yrkeshögskolor, vilket i praktiken innefattar alla högskolor i Finland.
Läsa mera

Inhemska tidningresurser tillgängliga på internet för forskning

Inom ramen för projektet Tutkain tillgängliggör Nationalbiblioteket ett omfattande upphovsrättsskyddat tidnings- och tidskriftsmaterial så att högskoleforskare kan använda det på nätet. Inhemska dagstidningar och tidskrifter finns tillgängliga på digi.kansalliskirjasto.fi tack vare ett avtal mellan Nationalbiblioteket och Kopiosto.
Läsa mera

Lärarna får tillgång till gamla studentexamensprov och materialet i dem

De gamla studentexamensproven och det material som ingått i dem kan nu användas av lärarna via webbtjänsten Examina som Studentexamensnämnden öppnat. I tjänsten finns också inspelningarna från hörförståelseproven i främmande språk och det andra inhemska språket.
Läsa mera

Flygvapnets musikkårs notsamling tar steget in i den digitala tidsaldern

Kopiosto och försvarsmakten har ingått ett pilotavtal om digitalisering och digital användning av Flygvapnets musikkårs notsamling. Pilotavtalet gör det möjligt att använda pekplattor under Flygvapnets musikkårs konserter och andra framträdanden samt övningar.
Läsa mera

Avtal om statsförvaltningens licenser

Kopiosto har avtalat med Utbildningsstyrelsen om statsförvaltningens kopieringslicenser för år 2017. Avtalet gäller alla organisationer inom statsförvaltningen.
Läsa mera

Kopiosto och Nationalbiblioteket har avtalat om publicering av tidningar från de tidiga åren av självständigheten

Upphovsrättsorganisationen Kopiosto och Nationalbiblioteket har avtalat om nätpublicering av tidningar och tidskrifter i Nationalbibliotekets samlingar.
Läsa mera