Tag: av-upphovsman

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopiosto valdes in i styrelsen för SAA som representerar av-upphovsmän i Europa

I slutet av mars valdes Kopiosto in i styrelsen för Society of Audiovisual Authors SAA. SAA är takorganisation för de europeiska AV-upphovsrättsorganisationerna, som lobbar för AV-upphovsmännens viktiga gemensamma mål i EU. Direktör Arto Tamminen fungerar som Kopiostos representant i SAA:s styrelse.
Läsa mera

För utdelningen av ersättningar för nätlagring inleds en skiljeprocess

För utdelningen av tillgångar som har inkommit via inhemska tjänster för nätlagring av tv-program har Kopiosto och Audiovisual Producers Finland – APFI den 20 februari 2019 undertecknat ett skiljeavtal. Föreningarna inleder omedelbart en skiljeprocess.
Läsa mera

Av-upphovsrättsavtal

Av-upphovsrättsavtalet stärker din ekonomiska ställning som AV-upphovsman och din bestämmanderätt över dina egna verk. Genom att ingå ett upphovsrättsavtal säkerställer du att du får de ersättningar du bör få för användning av dina verk. 
Läsa mera

Ersättningar för av-upphovsmän

Kopiosto betalar upphovsmän och utövande artister ersättningar för efteranvändning av radio- och tv-program.
Läsa mera

Anslut dig till Kopiosto

Rättsinnehavare, det vill säga upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare, ger oss fullmakt att för deras räkning bevilja licenser för användning av deras verk. Fullmakten gör det möjligt för oss att bevaka rättsinnehavarens intressen och rättigheter.
Läsa mera

Våra tjänster för upphovsmän och förläggare

Vi representerar ett stort antal upphovsmän inom kreativa branscher, såsom författare, bildkonstnärer, översättare, skådespelare, regissörer och journalister. Vi ser till att upphovsmän och förläggare får de ersättningar de här rätt till när deras verk används.
Läsa mera

Kopiosto och upphovsmannaorganisationerna försöker lugna ner avtalssituationen för AV-upphovsmän

Ett flertal produktionsbolag skickade precis före jul ett krav till hundratals upphovsmän inom den audiovisuella branschen på att de ska sluta överföra sina upphovsrättigheter till sina egna organisationer och till att förvaltas av Kopiosto.
Läsa mera

E-tjänst för AV-upphovsmän som representeras av Kopiosto har öppnats

Kopiosto har öppnat en e-tjänst för de upphovsmän inom den audiovisuella branschen som den representerar.
Läsa mera

Kopiosto redovisade 200 000 euro i ersättningar till AV-upphovsmän för användning av verk på bibliotek och institutioner

Kopiosto har redovisat omkring 200 000 euro i ersättning för användning på bibliotek och institutioner till de upphovsmän inom det audiovisuella området som organisationen representerar. Upphovsrättsersättningarna i fråga betalas ut till frilansare, och i år betalas ersättning ut till omkring 900 upphovsmän.
Läsa mera