Tag: av-upphovsman

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Sport är värdlens viktigaste småsak

Sportjournalisten och -kommentatorn Kaj Kunnas älskar siffror. Och nu håller han ett drömnummer som sammanfattar hans karriär i sin hand. Enligt sina beräkningar har han varit med i radio och tv i totalt 6 655 timmar. ”Jag har aldrig upplevt att jag har arbetat, utan jag har fått betalt för min hobby. På det sättet är jag verkligen lyckligt lottad.”
Läsa mera

Livet är improvisation – så varför är vi så rädda för att uppträda?

Vid sidan av skådespelandet leder Jaana Saarinen (f. 1955) bland annat kurser i att framträda inför publik, och hon hoppas att det mod de ger deltagarna även ska påverka andra delar av livet än arbetslivet. ”Positivitet är inte att man låtsas vara glad eller tvingar sig själv att le, utan innebär att man har ett lyhört och öppet sinne. Jag vill att vi ska ha mer mod att ta emot och dela saker med varandra.”
Läsa mera

Komedi och skräck kräver att man går till överdrift i både stil och idéer

”Det vackraste med film är att allt man ställer framför kameran blir sanning. Metaforer väcks till liv och blir konkreta, och makten att göra det är något som alltid väcker förundran”, säger regissör-manuskriptförfattare Ilja Rautsi.
Läsa mera

Företagare inom den kreativa branschen växer till förhandlare

”Eftersom arbetet ofta är av projektkaraktär och vi ofta förhandlar om vår egen lön, måste vi som uppträder vara ekonomiorienterade förhandlare”, resonerar skådespelaren och programledaren Ernest Lawson.
Läsa mera

©-info anger upphovsmän och användningsrättigheterna

©-info-ikonen gör det lättare att använda innehållet på en webbplats. Bakom ikonen finns information om innehållets upphovsmän samt information om hur andra får använda innehållet.
Läsa mera

Inom filmbranschen är inget år det andra likt

Filmregissören Zaida Bergroth (f. 1977) njuter av att berätta historier och arbeta med inspirerande människor. För tillfället förbereder hon sig för inspelningen av en film om Tove Jansson som inleds 2020.
Läsa mera

Första avräkningar till inhemska audiovisuella upphovsmän och artister för nätlagringstjänster

Kopiosto har för första gången avräknat ersättningar för nätlagringstjänster för tv-program till verkens upphovsmakare och artister. Sammanlagt avräknades 2,5 miljoner euro till dem som skapat och medverkat till inhemska program.
Läsa mera

”Skådespelaren utför sitt arbete genom sin egen mänsklighet”

En skådespelares arbete är omväxlande, men osäkerheten är tidvis mycket påtaglig. ”Det speciella är hur mycket timlönen kan variera beroende på uppdrag. Ibland hamnar man på underliga platser och gör besynnerliga saker tillsammans med speciella människor”, säger skådespelaren och manusförfattaren Kari Ketonen.
Läsa mera

Samhällsfrågor genom konsten

År 2015 funderade författaren, journalisten och dokumentärfilmsregissören Elina Hirvonen på stora, globala teman, såsom Isis uppgång, asylsökande och barn i konflikter. Ur dessa funderingar föddes både dokumentärfilmen Kokpunkten (Kiehumispiste, 2017), som fick stöd av AVEK, och den senaste romanen Punainen myrsky. ”De är mycket olika verk, men de utgår från samma reflektioner.”
Läsa mera

Kopiosto betalade ut 7 miljoner i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och aktörer

Den här veckan har vi betalat ut nästan 7 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare för audiovisuella verk. Ersättningarna har samlats in för användning av av-verk.
Läsa mera