Kopiosto-fullmakten har uppdaterats

Kopiosto har lagt till rättighetsklasser i Kopiosto-fullmakten på grund av ändringarna av upphovsrättslagen. Text- och bildupphovsmän ska uppdatera den fullmakt de gett tidigare.