Kompensationsavgift

Kompensationsavgiften för privat kopiering är en lagstadgad ekonomisk ersättning till kreativa upphovsmän för att varje medborgare får kopiera lagliga verk för eget bruk. Medlen för kompensationsavgifterna kommer från statens budget och styrs till de kreativa upphovsmännen via bland annat Kopiosto och AVEK, som är en del av vår organisation.