Vad kostar licensen i universitet och yrkeshögskolor?

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands universitet UNIFI rf och Kopiosto rf har avtalat om en ersättning per studerande. Ersättningen baseras på våra gemensamma utredningar av kopieringens mängd och innehåll samt ett pris per sida. De ersättningar som betalas för licenserna betalas ut till verkens upphovsmän och förläggare.