Övriga läroanstalter

Andra läroanstalter och utbildningsanordnare kan skaffa vår kopieringslicens såväl för egen verksamhet som för utbildnings- och konsulteringsverksamhet.