Övriga läroanstalter

Andra läroanstalter och utbildningsanordnare kan skaffa vår fotokopieringslicens såväl för egen verksamhet som för utbildnings- och konsulteringsverksamhet. För de läröanstaler som ger grundläggande konstundervisning, men ingår inte i licensen skaffat av utbildningssyrelsen, finns en separat kopieringslicens.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst

tfn. 09 4315 2325

kopiointiluvat(at)kopiosto.fi

Mer information om upphovsrätten och licensernas innehåll

neuvonta(at)kopiosto.fi

Licensmaterial

Information om upphovsrätten