Musikläroanstalter

Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicens till musikläroanstalter som får statsandelar för grundutbildning i musik samt för läroanstaltens administrativa bruk. Andra musikläroanstalter skaffar kopieringstillstånd direkt från Kopiosto.