Musikläroanstalter

Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicens till musikläroanstalter som får statsandelar för grundutbildning i musik samt för läroanstaltens administrativa bruk. Andra musikläroanstalter skaffar kopieringstillstånd direkt från Kopiosto.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst

09 4315 2325
kopiointiluvat(at)kopiosto.fi

Mer information om upphovsrätten och licensernas innehåll

neuvonta(at)kopiosto.fi

Licensmaterial

Mer information om upphovsrätten