Läroanstalter för fritt bildningsarbete

Läroanstalter för fritt bildningsarbete skaffar kopieringslicens direkt från oss. Sommaruniversiteten i Finland rf, Medborgarinstitutens förbund MiF, Bildningsalliansen och Finlands Folkhögskolförening rekommenderar att deras medlemmar skaffar vår kopieringslicens och har förhandlat fram en heltäckande licenslösning och ett rabatterat pris för sina medlemmar. Studiecentraler och idrottsutbildningscenter kan få en likande licens direkt från oss.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst

09 4315 2325

kopiointiluvat(at)kopiosto.fi

Mer information om upphovsrätt och licenser

neuvonta(at)kopiosto.fi

Licensmaterial

Information om upphovsrätten