Grundutbildning inom konst

Läroanstalter som erbjuder grundutbildning inom konst skaffar kopieringslicens direkt från oss. Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicens till musikläroanstalter som får statsandelar. Sådana musikläroanstalter som inte får statsandelar kan skaffa kopieringslicens direkt från oss.