Grundutbildning inom konst

Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicens till läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning som får statsandelar samt för läroanstaltens administrativa bruk. Andra läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning skaffar kopieringstillstånd direkt från Kopiosto. Grundläggande konstundervisning ges inom musik, bildkunst, dans,  ordkonst , arkitektur, slöjd, teaterkonst,mediekonst och cirkuskonst.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst

tfn. 09 4315 2325
kopiointiluvat(at)kopiosto.fi

Mer information om upphovsrätten och licensernas innehåll

neuvonta(at)kopiosto.fi

Licensmaterial

Information om upphovsrätten