Fortbildning på högskolor

Universitetens fortbildningscentraler och andra enheter inom universiteten som ordnar fortbildning kan skaffa kopieringslicens direkt från oss. Det avtal som Kopiosto ingått med rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf och Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf gäller inte fortbildning som ordnas av universiteten och högskolorna.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst

tfn. 09 4315 2325

kopiointiluvat(at)kopiosto.fi

Mer information om upphovsrätten och licensernas innehåll

neuvonta(at)kopiosto.fi

Licensmaterial och rapportering