Revidering av upphovsrättslagen: Lagen är grunden för den kreativa branschen

EU godkände 15.4.2019 ett nytt direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Ändringarna av upphovsrättslagen som baseras på direktivet godkändes i riksdagen 27.2.2023 och de träder i kraft 3.4.2023.