Category: Blogg

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Bibliotekens nätlicens för illustrationer är inte ett hinder för främjande av litteratur

Licensen för användning av litteratur och illustrationer på webben som erbjuds bibliotek har väckt frågor under de senaste dagarna. I sin bloggtext förklarar vår chef för juridiska ärenden Kirsi Salmela bakgrunden till och syftet med den nya licensen.
Läsa mera
Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen

Vår tv-marknad behöver en grund som respekterar upphovsmännen av tv-program

Genom den partiella reformen av upphovsrättslagen som nu behandlas av riksdagen stärks upphovsmännens rättigheter. Detta är av särskild betydelse för upphovsmännen av tv-program, vilka äntligen kan få en ställning som avtalspart och de upphovsrättsersättningar de har rätt till för vidaresändning av inhemska tv-kanaler. I ett blogginlägg förklarar vår vd Valtteri Niiranen nyckelfrågorna i ämnet.
Läsa mera

Reformen av upphovsrättslagen beaktar både lärarnas rättskydd och upphovsmännens rättigheter

Den partiella reformen av upphovsrättslagen som nu behandlas av riksdagen är på väg att utöka möjligheterna att använda verk i undervisningen. Enligt vår chef för juridiska ärenden, Kirsi Salmela, är lösningen som baserar sig på avtal balanserad och betjänar alla parter väl: både verkens upphovsmän och användare.
Läsa mera
Sami Kokljuschkin

Reformen av upphovsrättslagen förtydlingar vidaresändingen av inhemska tv-kanaler

Riksdagen behandlar som bäst en partiell reform av upphovsrättslagen som ska göra att lagen motsvarar de EU-direktiv som är bindande för Finland. Vår biträdande förste jurist Sami Kokljuschkin betonar att reformen skapar en grund som respekterar rättigheterna för upphovsmän av tv-program inom den inhemska av-branschen.
Läsa mera
Kuvassa Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen

Den partiella reformen av upphovsrättslagen nu på rätt spår

Regeringens proposition om reformen av upphovsrättslagen var på remissdebatt i riksdagen på torsdagen, på Antti Kurvinens sista dag som forsknings- och kulturminister. Vår verkställande direktör Valtteri Niiranen betonar i sin blogg att propositionen om ändring av upphovsrättslagen nu mycket väl motsvarar de EU-direktiv som är bindande för Finland.
Läsa mera

Pågående reformen av upphovsrättslagen är den viktigaste på decennier

I vår står våra riksdagsledamöter inför en fin möjlighet: de kan skapa förutsättningar för den kreativa branschens framtida framgång. I sin bloggtext påminner vår verkställande direktör Valtteri Niiranen om vilken betydelse en upphovsrättslag som sporrar till att skapa nya verk och investeringar har för den finländska kulturen, forskningen, konsten och underhållningen.
Läsa mera

Ett rättssäkert sätt för ansvarsfull användning av verk måste också utvecklas

Det utvidgade upphovsrättsavtal som redan länge använts i Norden har äntligen beaktats även i ett EU-direktiv. Avtalslicensen gör det möjligt att bevilja enkla och omfattande upphovsrättstillstånd, vilket främjar uppkomsten av nya innehållstjänster för medborgarna. Vår verkställande direktör Valtteri Niiranen uppmanar beslutsfattarna att utnyttja avtalslicensens hela potential när upphovsrättslagen förnyas.
Läsa mera
Kuva lisensiointipäällikkö Kirsi Salmelasta

Söndrar reformen av upphovsrättslagen ett välfungerande system i undervisningen

När upphovsrättslagen reformeras har även lärarna höga förväntningar. I propositionen föreslogs en total förnyelse av undervisningens nuvarande avtalsstruktur. I sin blogg frågar vår licensansvarige Kirsi Salmela om den föreslagna förändringen är den bästa lösningen för lärarna. I Sverige har frågan lösts på ett annat sätt.
Läsa mera
Johtaja Arto Tamminen

Kan kabeloperatörna fortsätta som fripassagerare?

Arto Tamminen, vår direktör som ansvarar för licensutvecklingen, utmanar Finlands regering att lösa den ekonomiskt viktigaste frågan om online-sändningsdirektivet för tv-programmens upphovsmän. ”Finland kan inte landsomfattande göra sig av med vidaresändningen genom att göra om den till något som den inte är – till en original sändning.”
Läsa mera
Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen

Remissvaret ska tas på allvar i reformen av upphovsrättslagen

Vår vd Valtteri Niiranen förmodar att regeringens proposition med förslag till ändring av upphovsrättslagen skjuts upp till 2022. ”Den viktigaste partiella reformen av upphovsrättslagen på flera år pågår, och nu måste extra tid tas för att bereda lagen på nytt.”
Läsa mera