Author: Ria Korkiakangas

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopiraittila – för inlärning av och undervisning i upphovsrätt

Kopiraittila är webbmaterial för inlärning av och undervisning i upphovsrätt. I Kopiraittila finns all information om upphovsrätt som behövs för undervisningen. Du får tillgång till mycket spelbaserat undervisningsmaterial samt olika tips, minneslistor och mallar för källhänvisningar som kan användas för projekt.
Läsa mera

Avgiftsfria upphovsrättsutbildningar för lärare

Vi erbjuder läroanstalternas undervisningspersonal utbildning om undervisningens användningstillstånd, upphovsrättigheter och undervisning i upphovsrättskompetens. Vi besöker gärna er läroanstalt eller ert evenemang för att berätta mer om dessa!
Läsa mera
Johanna Sandberg har klätt sig på svart blus. Hon tittar leende på kamera.

Johanna Sandberg till Kopiostos styrelse

Verksamhetsledaren för Finlands svenska författareförening Johanna Sandberg betonar samarbetets betydelse i styrelsearbetet.
Läsa mera

Verkställande direktörens översikt över 2023: Den nya upphovsrättslagen och regleringen av artificiell intelligens på EU-nivå gav det stabila verksamhetsåret färg

Den delvis reviderade upphovsrättslagen förbättrade ställningen för de upphovspersoners, förläggares och utövande konstnärers som vi representerar. Kopiosto fick också nya licensieringsmöjligheter. Vi betalade ut 50 miljoner euro till den kreativa branschen.
Läsa mera

Höjdpunkter från år 2023

När vi har kommit en bra bit in på det nya året är det bra att repetera vad vid förra året gjorde för att främja den kreativa branschen och upphovsrätterna.
Läsa mera

Upphovsrättslagen beaktar biblioteksanvändning av e-material

Vid årsskiftet trädde en ny bestämmelse i upphovsrättslagen i kraft. Bestämmelsen säkerställer ersättningar till den kreativa branschen för användning av e-material vid bibliotek. Ersättningar för biblioteksanvändning av e-material betalas till författare, översättare, bildupphovsmän, musikupphovsmän samt ljudböckers uppläsare.
Läsa mera

Kulturpolitiska redogörelsen måste beakta den kreativa branchens verksamhetsförutsättningar

Enligt Kopiosto har en uppdaterad upphovsrättslagstiftning och tillräckliga kulturanslag en avgörande betydelse för de kreativa branschernas livskraft, utveckling och tillväxt.
Läsa mera

Kopiostos fullmaktstjänst

I Kopiostos fullmaktstjänst kan du ge en ny fullmakt eller kontrollera läget för de fullmakter som du tidigare gett.
Läsa mera

Kopiosto-fullmakter

Man kan ansluta till Kopiosto genom att ge fullmakt. Vi samlar in fullmakter av upphovspersoner, utövande konstnärer och förläggare inom den kreativa branschen.
Läsa mera

Användningen av verk i undervisningen har blivit lättare – Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde anvisningar till stöd för lärare

I och med den uppdaterade upphovsrättslagen 2023 och utvidgningen av användningslicenserna är det nu ännu lättare än tidigare att använda verk inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Lärarna bör dock ändå veta hur olika tillstånd och licenser tillåter användning av verk i undervisningen och kunna agera enligt dem. Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde de viktigaste uppgifterna till stöd för lärarna.
Läsa mera