Author: Ria Korkiakangas

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Avtalslicensen som stöd för fullmakterna

Upphovsrättslagen förpliktar finländska upphovsrättsorganisationer att informera alla upphovsmän inom kreativa branscher, förläggare och andra rättsinnehavare om vilka licenser organisationen beviljar för användning av verk. I praktiken ska organisationen berätta hur den använder avtalslicenser, det vill säga utvidgade tillståndssystem.
Läsa mera

Välfärdsområden

Social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets uppgifter flyttades med början från år 2023 från kommunerna till välfärdsområdena. Samtidigt övergår ansvaret för anskaffningen av upphovsrättslicenser för arbetstagare som arbetar inom dessa områden till välfärdsområdena.
Läsa mera

Information av fullmakten till text- och bildupphovspersoner

Kopiosto har lagt till rättighetsklasser i Kopiosto-fullmakten på grund av ändringarna av upphovsrättslagen. Text- och bildupphovspersoner ska uppdatera den fullmakt de gett tidigare.
Läsa mera

Bibliotekens nätlicens för illustrationer är inte ett hinder för främjande av litteratur

Licensen för användning av litteratur och illustrationer på webben som erbjuds bibliotek har väckt frågor under de senaste dagarna. I sin bloggtext förklarar vår chef för juridiska ärenden Kirsi Salmela bakgrunden till och syftet med den nya licensen.
Läsa mera

Den nya kopieringslicensen för körer och orkestrar gör det enkelt att respektera upphovsrätten

Upphovsrätten skyddar notpublikationer vars kopiering ofta kräver en licens. Den nya kopieringslicensen utarbetad av Kopiosto möjliggör kopiering av noter och låttexter för användning av körer och orkestrar.
Läsa mera
Kannettava tietokone on ruskealla pöytätasolla. Kuvassa tausta on harmaa.

Lärarens vardag underlättas -den uppratedare upphovsrättslagen träder i kraft i april

I fortsättningen är användningen av verken för att åskådliggöra undervisningen möjlig utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren, såvida det inte finns en användningslicens tillgänglig.
Läsa mera

Öppna utbildingar i upphovsrätt

Kopiostos experter håller över 100 utbildningar per år. En del av dem är öppna för alla.
Läsa mera

Ambassadör för berättelser och information tror på framtiden för rikt tv-innehåll

En nyfiken inställning till livet och en social personlighet har resulterat i många olika slags tv-produktioner för journalisten och programledaren Sonja Kailassaari. När hon förmedlar berättelser och information till tittarna värdesätter hon om så bara en enda person får stöd eller hjälp tack vare tv-programmet.
Läsa mera

Utlåningsersättningar bör betalas till upphovsmän för användning av e-material vid bibliotek

Vi har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om utvidgningen av utlåningsersättningssystemet till e-material. I vårt utlåtande stöder vi kraftfullt att e-utlåningsersättningen inkluderas i upphovsrättslagen. Utlåningsersättningens nuvarande ersättningsnivå bör bevaras och anslaget ökas vid behov.
Läsa mera