Valmistautumista tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseen

EU:ssan vasta hyväksytty julkaisema uusi tekijänoikeusdirektiivi on otettava säädettävä osaksi Suomen lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa eli viimeistään kesällä 2021. Aloitimme toukokuussa yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa valmistautumisen tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseen.