[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Utbildning i licenser och upphovsrätt

Representanter för Kopiosto besöker aktivt läroanstalter och olika tillställningar för att föreläsa om frågor som anknyter till upphovsrätt. Vi kommer gärna till er läroanstalt eller annan tillställning för att berätta om upphovsrätt.

Vi erbjuder även licensutbildning för läroanstalter. I licensutbildningen får ni information om grunderna för upphovsrätt och licenslösningarna för läroanstalterna samt många praktiska exempel på hur Kopiostos licenser kan utnyttjas.

Utbildningen är avgiftsfri och avsedd för lärare och annan personal på läroanstalten. Utbildningen skräddarsys enligt den tillgängliga tiden (30–60 min.).

Kontakta oss och boka utbildningen! Vi svarar även gärna på alla upphovsrättsliga frågor kring undervisning:

neuvonta@kopiosto.fi

Tfn 09 431 521 (växel)

Information om upphovsrättsfrågor kring skolvärlden får du också från Kopiostos och undervisningsministeriets gemensamma nätjänst Kopiraitti.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]