Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Tekijänoikeuksista sopiminen

Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuksiaan vapaasti, esimerkiksi toiselle henkilölle tai yhteisölle. Laki ei aseta mitään erityistä muotoa tekijänoikeuksista sopimiselle.

Tekijänoikeuksista voidaan sopia muun muassa suullisesti tai kirjallisesti. Esimerkiksi toimittaja voi luovuttaa kirjoittamansa artikkelin julkaisuoikeuden lehdelle.

Kummankin osapuolen kannalta on suositeltavaa, että sopimukset tehdään kirjallisesti. Näin edistetään sitä, että osapuolet käsittävät sopimuksen ehdot samalla tavalla ja ettei myöhemmin synny todisteluvaikeuksia.

Tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain. Tekijänoikeuksia koskevan sopimuksen sisällölle ei ole olemassa rajoituksia. Sopimuksissa voidaan määritellä vapaasti esimerkiksi teoksen käyttöluvan hinta. Massamuotoisessa lupakaupassa, esimerkiksi Kopioston myöntämien valokopiointilupien osalta, hinta perustuu useimmiten tiettyyn tariffiin.

Moraalisia oikeuksiaan tekijä ei kuitenkaan voi kokonaan luovuttaa. Tekijällä on oikeus saada nimensä mainituksi hyvän tavan mukaisesti teosta käytettäessä (isyysoikeus). Tekijälle kuuluvaa kunnioittamisoikeutta eli respektioikeutta ei myöskään saa sopimuksella kokonaan luovuttaa.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun