[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Vidaresändning av tv-kanaler och distributionslicenser

Ett tv-program består förutom av teknik även av flera olika aktörers skapande verksamhet. Upphovsrätten skyddar bland annat skapare av musikaliska verk, filmer och sceniska verk samt personer som uppför sådana verk. Även ett tv-bolag som sänder program har upphovsrätt.

För att vidaresända tv-kanaler behövs ett tillstånd från rättighetshavarna. Kabel-tv-företag skaffar licens för distribution i kabelnät åt sina kunder. Det behövs även licens för distribution i centralantennät när nätet omfattar fler än 25 hushåll. För anskaffandet av upphovsrättslicensen ansvarar distributören, till exempel bostadsaktiebolaget.

Mera information fås på vår kundtjänst jakeluluvat(at)kopiosto.fi eller (09) 4315 2330.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]