[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Elektra - artikelbank för vetenskapliga artiklar

Elektra är en samling av finländska vetenskapliga artiklar i digital form. Syftet med Elektra är att främja digital publicering och distribution av vetenskapliga artiklar i datanät. Tjänsten produceras av Kopiosto och Nationalbiblioteket.

Kopiosto avräknar upphovsrättsersättningarna för användningen av artiklarna i Elektra till upphovsrättshavarna. Publikationernas förläggare och upphovsmän har gett direkt fullmakter till Kopiosto.

Samlingen omfattar över 20 000 finländska vetenskapliga artiklar av cirka 5 000 författare. Publikationerna representerar huvudsakligen ämnesområdena naturvetenskap, historia och samhällsvetenskap.  

För närvarande är materialet tillgängligt på allmänna bibliotek, yrkeshögskolor, på de flesta universitet samt på några andra institutioner. Även företag kan skaffa sig rättigheter till att använda materialet i Elektra. Om detta måste man avtala med Kopiosto och nationalbiblioteket.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]