[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopiosto gör det lättare att använda verk

Med stöd av upphovsrättslagen får var och en framställa enstaka exemplar av verk för sitt enskilda bruk. I övrigt kräver kopieringen av verk en licens. Kopiosto beviljar licenser för kopiering och digital användning av upphovsrättsligt skyddade publikationer och olika användningar av audiovisuella verk.

Med Kopiostos licenser kan kunderna använda sig av olika upphovsrättsskyddade material. Kopiostos kunder är läroanstalter, staten, religiösa samfund, kommuner, företag, föreningar och andra organisationer. Med en licens från Kopiosto kan till exempel företag och den offentliga förvaltningen kopiera artiklar för sin personal och lärare kopiera och skanna tilläggsmaterial för sina elever från tidningar och böcker.

Kopiosto följer hela tiden upp användningen av verk och kundernas föränderliga behov för en aktiv utveckling av licensprodukterna.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]