Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopiointi ja teosten digitaalinen käyttö peruskouluissa ja lukioissa

Opetushallitus on hankkinut kopiointiluvan opetus- ja hallintokäyttöön perusopetuslain mukaiseen esi- ja perusopetukseen sekä lukiolain mukaiseen lukiokoulutukseen. Kopiointilupa kattaa valokopioinnin, tulostamisen sekä teosten digitaalisen kopioinnin ja käytön.

Mitä luvalla saa tehdä?

Kopioston luvalla opettaja, opiskelija tai muu oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva saa

 • kopioida osia painetuista julkaisuista valokopioimalla, skannaamalla tai vastaavilla menetelmillä (kts. sallitun kopioinnin laajuus)
 • tulostaa ja tallentaa digitaalisessa muodossa olevia julkaisuja ja teoksia sekä
 • välittää tällä luvalla valmistettuja kopioita digitaalisesti siten, että ne ovat opettajan ja opetusryhmän saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta

Lupa koskee kopiointia ja kopioiden käyttöä, joka tapahtuu opettajan toimesta, johdolla tai aloitteesta.

Teoksia saa kopioida opetus- ja oppimateriaalin täydentämiseksi sekä osaksi opettajan itse laatimaa opetusmateriaalia ja opiskelijoiden tekemiä harjoitustöitä.

Kopioston luvalla saa

 • kopioida kotimaisia ja ulkomaisia julkaisuja, kuten kirjoja, lehtiä, opettajan oppaita, nuotteja, kuvia, verkkolehtien artikkeleita
 • täydentää ja elävöittää oppimateriaalia
 • personoida opetusmateriaalia
 • koota oppitunnille opetusmateriaalia eri julkaisuista ja verkkoaineistoista
 • toteuttaa monimuotoista etä- ja verkko-opetusta
 • tehdä täydentäviä ja havainnollistavia merkintöjä sähköiseen kuva- ja tekstimateriaaliin
 • käyttää erilaisia materiaaleja käännös- ja muunnelmaharjoituksissa (materiaalia muokattaessa tulee kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia ja henkilön oikeutta omaan kuvaan)
 • tallentaa aineistoja suljettuun tietoverkkoon, jonne on pääsy vain opetusryhmän opettajilla ja oppilailla. Kopiot saavat olla opetusryhmän saatavilla lukuvuoden ajan. Opettaja saa kuitenkin säilyttää itsellään tekemänsä kopiot myöhempää luvanmukaista käyttöä varten.

Teoksen muuntelu osana opetusta

Kopiointiluvalla materiaalia saa myös muokata vähäisessä määrässä. Esimerkiksi tekstin saa kääntää kieleltä toiselle, kuvaa voi rajata käytettävissä olevan tilan mukaan, kuvaan ja tekstiin voi liittää korostusmerkkejä selkeyttämään ilmaisua, kuvaan voi myös lisätä nuolen tai ympyröidä jonkun yksityiskohdan hahmottamaan opetettavaa asiaa. Materiaalia muokattaessa tulee kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia. Muuntelu- ja käännösoikeus ei koske sävellysteoksia eikä kustannettua oppimateriaalia.

Teosten muuntelu Kopioston luvalla on sallittua opetustilanteessa jonkin opetattavan asian havainnollistamiseksi. Muokattu materiaali voidaan näyttää luokassa läsnä olevalle opetusryhmälle. Opiskelija tai opettaja saa tallentaa sen myös muistitikulle tai vastaavalle tallennusalustalle. Muokattua materiaalia ei saa jakaa verkossa.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun