Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Oppilaitosten kopiointilupa

Opetushallitus on hankkinut keskitetysti kopiointiluvat kaikille peruskouluille ja lukioille, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille. Suomen yliopistot UNIFI ry ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ovat neuvotelleet keskitetysti Kopioston kanssa kaikille jäsenkorkeakouluilleen kopiointiluvat. Muiden oppilaitosten tulee hankkia kopiointiluvat suoraan Kopiostosta.

Lisäksi kaikkien oppilaitosten tulee hankkia erikseen kopiointiluvat maksulliseen kopiointiin ja kurssitoimintaan. Keskitetyt sopimukset eivät koske sellaista kopiointia, josta oppilaitos perii opiskelijoilta maksun, tai koulutusta ja opetusta, josta oppilaitos perii maksun maksupalveluasetuksen tai muun vastaavan säädöksen nojalla. Maksun keräystapa, suuruus tai kattavuus ei vaikuta luvanhankkimisvelvollisuuteen.

Itse kopiointilupansa hankkivat mm.

 • Kansalaisopistot
 • Kansanopistot
 • Kesäyliopistot
 • Yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset
 • Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjät sekä ammatilliset erikoisoppilaitokset
 • Opintokeskukset
 • Yksityiset musiikkioppilaitokset

Miksi kopiointilupaa tarvitaan?

Oppilaitoksissa otetaan vuosittain runsaasti valokopioita, skannataan ja digitoidaan artikkeleita sekä osia painetuista julkaisuista ja hyödynnetään digitaalisia aineistoja esimerkiksi tulostamalla tai kopioimalla tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivuilta. Kun opetus- tai tutkimuskäyttöön otetaan valo- tai digitaalisia kopioita tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta, tarvitaan kopiointiin aina oikeudenomistajan lupa.

Kopioston kopiointilupa

 • kattaa sekä valokopioinnin että digitaalisen käytön
 • koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia aineistoja
 • kattaa digitaalisesta lähteestä tapahtuvan teoksen tulostamisen ja tällaisen tulosteen valokopioinnin

Kopiointiluvalla saa kopioida esimerkiksi

 • tieto- ja kaunokirjallisuutta
 • sanomalehtiä
 • ammatillisia ja tieteellisiä aikakauslehtiä
 • käyttöoppaita


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun