Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopiointilupa kirjojen ja lehtien kopiointiin ja teosten digitaaliseen käyttöön

Kopiosto myöntää lupia erilaisen aineiston kopiointiin kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla. Kopioston kopiointilupa kattaa monipuolisesti sekä koti- että ulkomaisen aineiston Helsingin Sanomista ja Kauppalehdestä Wall Street Journaliin.

Kopiointiluvalla saa kopioida lähes kaikentyyppisiä julkaisuja, kuten

  • tietokirjallisuutta
  • kaunokirjallisuutta
  • sanomalehtiartikkeleita
  • ammatillisia ja tieteellisiä aikakauslehtiä
  • käyttöoppaita
  • tutkimusraportteja

Mihin Kopioston lupa perustuu?

Kopioston kopiointiluvat perustuvat oikeudenhaltijoilta saatuihin valtuuksiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuslain 26 §:n mukaiseen hyväksymispäätökseen. Yli 50 000 kotimaista tekijää ja kustantajaa on antanut Kopiostolle valtuuden myöntää puolestaan lupia teostensa kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön. Lisäksi Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Tekijänoikeuslain 13, 13a, 14 ja 26 §:t ulottavat Kopioston luvat koskemaan myös muita kuin sen jäseninä olevia tekijöitä ja kustantajia.

Oikeudenomistajat voivat halutessaan kieltää teostensa valo- ja digitaalisen kopioinnin. Kopiosto ylläpitää luetteloa niistä oikeudenomistajista ja kiellon piirissä olevista teoksista, jotka sille ilmoitetaan.

Lupa ja korvaus perustuvat tutkimuksiin

Kopioinnin määrää ja sisältöä tutkitaan säännöllisesti eri sektoreilla. Tutkimus- ja raportointitulosten perusteella määritetään oikea korvaustaso ja päätetään korvausten jakamisesta oikeudenhaltijoille.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun