[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Inspelade tv- och radioprogram

Upphovsrättslicenser för inspelning av tv- och radioprogram fås hos Kopiosto.

Kopiosto beviljar licenser för användning av inspelningar inom undervisning och forskning, på bibliotek och på olika institutioner. Upphovsrättsersättningarna som tas ut på inspelningslicenserna avräknar Kopiosto till upphovsrättshavarna.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]