[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Nätlagringstjänster för televisionsprogram

Avtalslicenser för nätlagringstjänster för televisionsprogram blev möjliga 1.6.2015 när en ny bestämmelse som fogats till upphovsrättslagen trädde i kraft (25 § l upphovsrättslagen).


Hur ska tjänsteleverantören gå till väga för att få heltäckande licenser för sina tjänster?

Tjänsteleverantören ska
1.    avtala om avtalslicensenliga rättigheter med organisationer som företräder rättsinnehavarna. Licenser beviljas av följande upphovsrättsorganisationer som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet: Kopiosto, Teosto, Tuotos och Gramex tillsammans. För att få licens kontaktar man Kopiosto som sköter om nödvändiga praktiska åtgärder och tjänster på alla rättsinnehavares vägnar centralt, dvs. enligt one-stop shops-principen.
2.    avtala med televisionsbolagen om licenser som gäller dem. 


Priser gällande avtalslicensenliga rättigheter (se punkt 1 ovan):
1.7.2015–30.6.2016: 2,00 €/kund/mån.
1.7.2016–31.3.2017: 2,15 €/kund/mån.
1.4.2017–30.6.2018: 2,25 €/kund/mån.
1.7.2018–30.6.2019: 2,29 €/kund/mån.
Tillämplig mervärdesskatt läggs på priset.


För mer information om licenser vänligen kontakta vår kundtjänst: jakeluluvat(at)kopiosto.fi.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]