Mitä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lupa maksaa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet opiskelijakohtaisesta korvauksesta. Korvaus perustuu yhdessä tekemiimme selvityksiin kopioinnin määrästä ja sisällöstä sekä sivukohtaiseen hintaan. Luvasta maksetut korvaukset tilitämme teosten tekijöille ja kustantajille.