Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset hankkivat kopiointiluvan suoraan meiltä. Opetushallitus on hankkinut kopiointilupamme valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille. Muut kuin valtionosuutta saavat musiikkioppilaitokset voivat hankkia luvan kopiointiin suoraan meiltä.