Erikoistumis- ja täydennyskoulutus

Täydennyskoulutusta tarjoavat yhtiöt ja muut organisaatiot voivat hankkia kopiointilupamme meiltä suoraan.