[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Otillåten användning av verk bevakas

Kopiosto bevakar för sina medlemmars räkning att upphovsrättshavarnas verk inte används otillbörligt. Som verk räknas till exempel böcker, kompositioner och sångtexter.

Kopiosto tar hand om fall som rör bland annat otillåten fotokopiering samt otillåten användning av Internet och intranät. Kopiosto samarbetar med Upphovsrättsliga informations- och övervakningscentralen (TTVK).

För ytterligare information kan du kontakta oss på valvontapalvelut(at)kopiosto.fi eller (09) 431 521.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]