[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Vanliga frågor och svar

1. Varför borde jag teckna ett nytt Upphovsrättsavtal och vad har jag för nytta av det i praktiken?

Med Upphovsrättsavtalet överför en AV-upphovsorganisation administrationen av de insamlade ensamrätterna till Kopiosto. Efter detta kan Kopiosto ännu effektivare övervaka AV-upphovsmännens förmåner, licensiera användningen av verken samt samla in och bokföra ersättningar även på nya massanvändningsområden för verken. Du har alltså möjlighet att få ersättning för sådana användningsområden som du tidigare inte fått ersättningar för och å andra sidan försäkrar du dig om att Kopiosto även i fortsättningen redovisar ersättningar till dig för de områden som du redan tidigare fått ersättningar av Kopiosto för.

Genom massanvändningsområden nyttjar en stor mängd användare en stor mängd AV-verk. På dylika områden kan en enskild upphovsman eller AV-upphovsorganisation i praktiken inte själv bevilja heltäckande användningstillstånd. Massanvändningsområden för AV-verk är bland annat vidaresändning av TV-kanaler samt officiellt framförande av AV-verk.2. Jag har alltid fått höra att man inte skall överlåta ensamrätter. Varför rekommenderas det nu att man skall överlämna ensamrätterna till en AV-upphovsrättsorganisation?

Avsikten är att effektivera AV-upphovsmännens intressebevakning framför allt på sådana områden för AV-verk, där ingen instans för tillfället samlar in ersättningar till AV-upphovsmän.

Genom att på bestämda massanvändningsområden för audiovisuella verk överlåta ensamrätterna till en upphovsorganisation som representerar AV-upphovsmännen, säkerställer du att i fortsättningen få upphovsersättningar för sådana användningsområden som du inte tidigare fått ersättningar för. För upphovsmannen är det i praktiken omöjligt att ensam komma överens om AV-verkens användning när de till exempel förevisas offentligt.

För musikskapare har praxisen som motsvarar Upphovsrättsavtalet redan länge gällt och har årligen inbringat dem betydliga upphovsrättsersättningar.

3. Kan jag underteckna ett Upphovsrättsavtal trots att jag inte är medlem i någon AV-upphovsorganisation?

Ja det kan du. Du behöver inte vara medlem i en AV-upphovsorganisation för att underteckna ett Upphovsrättsavtal. För att kunna överföra dina upphovsrätter till Organisationen bör du dock försäkra dig om att organisationen i fråga representerar den upphovsegenskap eller -roll där du är verksam som AV-upphovsman. Detta klarnar utan att skilt kontakta organisationen, när du börjar fylla i upphovsrättsavtalet i webbtjänsten. När du tecknar avtalet kan du välja med vilken AV-upphovsorganisation och i vilken upphovsmansegenskap du vill teckna avtalet.

4. Jag gör både skriftliga samt audiovisuella verk. Hur inverkar det nya Upphovsrättsavtalet på rättigheter, i anslutning till mina skriftliga verk, som Kopiosto administrerar med stöd av Kopiosto bevakningsfullmakten som jag givit dem?

Upphovsrättsavtalet ersätter Kopiosto bevakningsfullmakten som upphovsmannen tidigare tecknat, för de rättigheter som han/hon har som AV-upphovsman. För övriga delar är bevakningsfullmakten fortsättningsvis i kraft. Med andra ord kan Upphovsrättsavtalet och Kopiostos bevakningsfullmakt fungera sida vid sida. Du kan alltså utan problem underteckna Upphovsrättsavtalet även om du sysslar med skriftliga eller grafiska verk.

Om du har intressen som behöver bevakas beträffande både skriftliga verk och AV-verk är det viktigt att du undertecknar både ett upphovsrättsavtal och en Kopiosto bevakningsfullmakt.

5. Inverkar undertecknandet av ett Upphovsrättsavtal på arbets- och beställningsavtal som jag tidigare tecknat med produktionsbolag?

Du kan underteckna ett Upphovsrättsavtal även om du tidigare har tecknat olika arbetsavtal eller andra avtal med till exempel produktionsbolag. Upphovsrättsavtalet inverkar inte på de rättigheter som Upphovsmannen har överlåtit före undertecknandet av Upphovsrättsavtalet.

6. Om jag skriver under Upphovsrättsavtalet, finns det då en risk att produktionsbolagen inte vill teckna ett avtal med mig utan väljer någon som kan ge bolaget alla rättigheter som det kräver?

Det är väsentligt att majoriteten av AV-upphovsmännen undertecknar Upphovsrättsavtalet, så att det problem du beskriver inte kan uppstå. När AV-upphovsmännen gemensamt undertecknar Upphovsrättsavtalet förstärks deras ekonomiska ställning samt bestämmanderätten i anslutning till deras verk. AV-upphovsorganisationerna uppmanar alla sina medlemmar att underteckna Upphovsrättsavtalet. 

Det är mycket sannolikt att det närmast handlar om ett påtryckningsförsök, som i verkligheten inte inverkar på vem som rekryteras till produktionen. När situationen är densamma för alla upphovsmän har detta inte längre någon relevans. Det är dock bra att vara beredd på att denna fråga kan dyka upp, speciellt i början av processen med att samla in Upphovsrättsavtal.

7. Produktionsbolaget erbjuder mig ett kollektivavtal att skriva under, genom vilket jag skulle överlåta alla ensamrätter till bolaget. Kan jag skriva under avtalet som produktionsbolaget erbjuder mig, om jag före det tecknat ett Upphovsrättsavtal med en AV-upphovsorganisation?

Om du har tecknat ett Upphovsrättsavtal med en AV-upphovsorganisation och därmed överlåtit ensamrätterna, kan du inte efter det överlåta de rättigheterna till tredje part, till exempel till ett produktionsbolag, eftersom endast en instans i taget kan ha ensamrätt.

Varje gång du tecknar ett nytt avtal med till exempel ett produktions- eller sändarbolag, kom ihåg att nämna att du tecknat ett Upphovsrättsavtal med en AV-upphovsorganisation.

I arbets- eller beställningsavtal bör man också tillfoga anmärkningen: "Avtalet gäller inte de rättigheter, som upphovsmannen med ett upphovsrättsavtal eller en bevakningsfullmakt har överlämnat till AV-upphovsorganisationen XXX.”8. Betyder nämnandet om att innehålla ersättningar för att stöda Organisationen i § 7 i Upphovsrättsavtalet att jag nu får 5 procent mindre ersättningar än tidigare?

AV-upphovsorganisations styrelse avgör om eventuellt innehållande av ersättningar för att stöda organisationens intressebevakning, utbildning samt informations- och forskningsverksamhet. Det finns alltså ingen skyldighet att göra en innehållning. Denna innehållning är högst 5 procent av ersättningarna. Det stämmer att inom vissa användningsområden för AV-verk som Kopiosto administrerar, kan dina ersättningar sjunka med högst 5 procent. Genom att underteckna ett Upphovsrättsavtal har du trots allt möjlighet att få nya ersättningar för sådana användningsområden som du inte tidigare fått ersättningar för.

9. Jag har inte tidigare gett Kopiosto en bevakningsfullmakt. Jag vill inte skriva under detta nya Upphovsrättsavtal utan istället ge en bevakningsfullmakt som jag tidigare använt till Kopiosto. Är detta möjligt?

Det är möjligt att ge endast Kopiosto bevakningsfullmakten. AV-upphovsorganisationerna och Kopiosto rekommenderar dock att AV-upphovsmännen tecknar ett Upphovsrättsavtal. Endast med hjälp av det kan man säkerställa en effektiv licensiering av Kopiosto på verkens nya massanvändningsområden, säkerställa Kopiostos licensiering på de nuvarande licensieringsområdena och utdelandet av ersättningarna som samlats in på dessa områden till upphovsmännen.Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]