[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Avtalsdokument

Om AV-upphovsmannen inte har möjlighet att teckna ett avtal elektroniskt, kan avtalet även tecknas på papper. Avtalsdokument kan laddas ner och skrivas ut på denna sida eller beställas direkt från Kopiosto.

Eftersom Upphovsrättsavtalet tecknas med en AV-upphovsorganisation har varje organisation sitt eget avtalsdokument. För att teckna ett avtal krävs i regel inte medlemskap i organisationen.

Egenskap av upphovsman

I Upphovsrättsavtalet preciserar AV-upphovsmannen i vilken egenskap denne tecknar avtalet. AV-upphovsmannen kan till exempel meddela att denne tecknar avtalet i egenskap av fotograf eller regissör. Det är viktigt att AV-upphovsmannen beaktar alla de egenskaper, som denne kan fungera i. Vid behov kan man teckna ett avtal med flera AV-upphovsorganisationer.

Upphovsmannen kan dock teckna ett Upphovsrättsavtal i samma egenskap med endast en AV-upphovsorganisation. Orsaken till detta är att man inte kan överlåta ensamrätten till fler än en part i taget.

Att posta avtalet

Av pappersavtalen behåller AV-upphovsmannen ett och det andra skickas tillsammans med en personuppgiftsblankett till Kopiosto, som handhar insamlandet av upphovsrättsavtal och skickar dem till vederbörande organisation.

Det kostar inget att posta avtalen då följande information skrivs på kuvertet:

Kopiosto rf.
Kod 5000467
UPPHOVSRÄTTSAVTAL
00003 Svarsförsändelse

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]