Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Usein kysyttyä Tekijänoikeussopimuksesta

1. Miksi minun pitäisi tehdä Tekijänoikeussopimus ja mitä hyötyä siitä on minulle käytännössä?

Av-tekijäjärjestö siirtää Tekijänoikeussopimuksilla kerättyjen yksinoikeuksien hallinnoinnin Kopiostolle. Tämän jälkeen Kopiosto voi entistä tehokkaammin valvoa av-tekijöiden etuja, lisensioida teosten käyttöä sekä kerätä ja tilittää korvauksia myös uusilla teosten massakäyttöalueilla. Sinulla on siis mahdollisuus saada korvauksia sellaisilta teosten käyttöalueilta, joilta et aikaisemmin ole niitä saanut ja toisaalta voit varmistaa sen, että myös jatkossa Kopiosto voi tilittää sinulle korvauksia niiltä alueilta, joista olet jo saanut korvauksia Kopiostosta.

Massakäyttöalueilla suuri määrä käyttäjiä käyttää suurta määrää av-teoksia. Tällaisilla alueilla tekijä tai av-tekijäjärjestö ei käytännössä kykene itse myöntämään kattavia käyttölupia. Av-teosten massakäyttöalueita ovat muun muassa televisiokanavien edelleenlähettäminen sekä av-teosten julkinen esittäminen.

2. Minulle on aina sanottu, ettei yksinoikeuksia saa luovuttaa. Miksi nyt suositellaan yksinoikeuksien luovuttamista av-tekijäjärjestölle?

Tarkoituksena on tehostaa av-tekijöiden edunvalvontaa ennen kaikkea sellaisilla av-teosten käyttöalueilla, joiden osalta korvauksia av-tekijöille ei tällä hetkellä kerää mikään taho.

Luovuttamalla tietyillä audiovisuaalisten teosten massakäyttöalueilla yksinoikeudet av-tekijöitä edustavalle tekijäjärjestölle, turvaat mahdollisuuden saada jatkossa tekijänoikeuskorvauksia sellaisilta teosten käytön alueilta, joilta et ole aikaisemmin niitä saanut. Tekijän on käytännössä mahdotonta yksin sopia av-teostensa käytöstä silloin, kun niitä esimerkiksi esitetään julkisesti.

Musiikin tekijöiden osalta Tekijänoikeussopimusta vastaava käytäntö on ollut jo pitkään vakiintunut ja tuonut heille vuosittain merkittävästi tekijänoikeuskorvauksia.

3. Voinko allekirjoittaa Tekijänoikeussopimuksen, vaikka en ole minkään av-tekijäjärjestön jäsen?

Kyllä voit. Sinun ei tarvitse olla av-tekijäjärjestön jäsen voidaksesi allekirjoittaa Tekijänoikeussopimuksen. Voidaksesi siirtää tekijänoikeutesi Järjestölle, sinun täytyy kuitenkin varmistaa, että kyseinen järjestö edustaa sitä tekijäominaisuutta tai -roolia, missä toimit av-tekijänä. Tämä selviää ilman erillistä järjestön kontaktointia, kun alat täyttää tekijänoikeussopimusta verkkopalvelussa. Sopimusta tehdessäsi voit valita, minkä av-tekijäjärjestön kanssa ja missä tekijäominaisuudessa haluat tehdä Tekijänoikeussopimuksen.

4. Teen työkseni sekä kirjallisia teoksia että av-teoksia. Mitä vaikutuksia Tekijänoikeussopimuksella on kirjallisiin teoksiini liittyviIN oikeuksiIN, joita Kopiosto hallinnoi antamani Kopiosto-valvontavaltakirjan nojalla?

Tekijänoikeussopimus korvaa tekijän aiemmin antaman Kopiosto-valvontavaltakirjan niiden oikeuksien osalta, joita hänellä on av-tekijänä. Muilta osin valvontavaltakirjan valvontavaltuudet jäävät voimaan. Toisin sanoen Tekijänoikeussopimus ja Kopiosto-valvontavaltakirja voivat toimia rinnakkain. Voit siis huoletta allekirjoittaa Tekijänoikeussopimuksen, vaikka olisit myös kirjallisen tai graafisen alan tekijä.

Mikäli sinulla on etuja valvottavana sekä kirjallisiin teoksiin että av-teoksiin liittyen, on tärkeää, että allekirjoitat sekä Tekijänoikeussopimuksen että Kopiosto-valvontavaltakirjan.

5. Vaikuttaako Tekijänoikeussopimuksen allekirjoittaminen aiemmin tuotantoyhtiöiden kanssa tekemiini työ- tai tilaussopimuksiin?

Voit allekirjoittaa Tekijänoikeussopimuksen, vaikka olisitkin tehnyt aikaisemmin erilaisia työ- tai muita sopimuksia esimerkiksi tuotantoyhtiöiden kanssa. Tekijänoikeussopimuksella ei ole vaikutusta niihin oikeuksiin, jotka tekijä on luovuttanut ennen Tekijänoikeussopimuksen allekirjoittamista.

6. Mikäli allekirjoitan Tekijänoikeussopimuksen, onko riskinä se, että tuotantoyhtiöt eivät suostu tekemään sopimusta minun kanssani, vaan ottavat tehtävään jonkun, joka voi antaa tuotantoyhtiölle sen vaatimat kaikki oikeudet?

On olennaista, että valtaosa av-tekijöistä allekirjoittaa Tekijänoikeussopimuksen, jolloin kuvailemaasi mahdollista ongelmatilannetta ei pääse syntymään. Kun av-tekijät allekirjoittavat Tekijänoikeussopimuksen yhtenä rintamana, vahvistuu kaikkien av-tekijöiden taloudellinen asema sekä heidän teoksiinsa liittyvä määräysvalta. Av-tekijäjärjestöt suosittelevat kaikkia jäseniään allekirjoittamaan Tekijänoikeussopimuksen. 

On hyvin todennäköistä, että kyse on lähinnä painostusyrityksestä, joka ei todellisuudessa vaikuta siihen, kenet tuotantoon rekrytoidaan. Kun tilanne on kaikkien tekijöiden osalta sama, ei tällä seikalla ole enää relevanttia merkitystä. On kuitenkin hyvä varautua siihen, että tämä kysymys saattaa, varsinkin Tekijänoikeussopimusten keräämisen alkuvaiheessa, nousta esiin.

7. Tuotantoyhtiö on tarjoamassa minulle allekirjoitettavaksi työsopimusta, jolla luovuttaisin yhtiölle kaikki yksinoikeudet. Voinko allekirjoittaa tuotantoyhtiön tarjoaman sopimuksen, jos olen tehnyt sitä ennen Tekijänoikeussopimuksen av-tekijäjärjestön kanssa?

Mikäli olet tehnyt Tekijänoikeussopimuksen av-tekijäjärjestön kanssa ja siten luovuttanut yksinoikeudet, et voi enää sen jälkeen luovuttaa sopimuksen mukaisia oikeuksia kolmannelle, esimerkiksi tuotantoyhtiölle, sillä yksinoikeudet voivat olla vain yhdellä taholla kerrallaan.

Aina kun teet esimerkiksi tuottaja- tai lähettäjäyhtiöiden kanssa uusia sopimuksia, muista mainita, että olet tehnyt Tekijänoikeussopimuksen av-tekijäjärjestön kanssa.

Työ- tai tilaussopimuksiin tulisi myös lisätä maininta: ”Sopimus ei koske niitä oikeuksia, jotka tekijä on tekijänoikeussopimuksella tai valvontavaltakirjalla luovuttanut av-tekijäjärjestö XXX:lle.”

8. Tarkoittaako Tekijänoikeussopimuksen 7 §:ssä oleva maininta korvausten pidättämisestä Järjestön tukemiseen sitä, että saisin nyt 5 % vähemmän korvauksia kuin ennen?

Av-tekijäjärjestön hallitus päättää mahdollisesta korvausten pidättämisestä järjestön edunvalvonnan, koulutuksen sekä tiedotus- ja tutkimustoiminnan tukemiseen. Pidätyksen tekemiseen ei siis ole velvollisuutta. Tämä pidätys on enintään 5 % korvauksista. On totta, että joillain Kopioston hallinnoimilla av-teosten käyttöalueilla korvauksesi saattavat laskea enimmillään tuon 5 %. Allekirjoittaessasi Tekijänoikeussopimuksen sinulla on kuitenkin mahdollisuus saada uusia korvauksia sellaisilta teosten käyttöalueilta, joilta et aikaisemmin ole niitä saanut.

9. En ole antanut Kopiostolle aikaisemmin valvontavaltakirjaa. En halua allekirjoittaa Tekijänoikeussopimusta, vaan antaa Kopiostolle aiemmin käytössä olleen valvontavaltakirjan. Onko tämä mahdollista?

Pelkän Kopioston valvontavaltakirjan antaminen on mahdollista. Av-tekijäjärjestöt ja Kopiosto suosittelevat kuitenkin av-tekijöitä allekirjoittamaan Tekijänoikeussopimuksen, sillä vain sen avulla voidaan varmistaa Kopioston tehokas lisensiointi teosten uusilla massakäyttöalueilla, varmistaa lisensiointi Kopioston nykyisillä lisensiointialueilla ja näiltä kerättävien korvausten jakaminen tekijöille.Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun