Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Tekijänoikeussopimus

Tekijänoikeussopimuksella (eli Sopimuksella tekijänoikeuksien siirrosta) av-tekijäjärjestöt keräävät av-tekijöiltä yksinoikeuksia tietyillä audiovisuaalisten teosten massakäyttöalueilla. Nämä käyttöalueet ovat televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäyttö, televisiokanavien edelleenlähettäminen, yleisölle välittäminen, julkinen esittäminen, verkkotallennuspalvelut ja ei-kaupallinen tallennekäyttö sekä hyvitysmaksun hallinnointi. 

Suorien yksinoikeuksien keräämisen tarkoituksena on vahvistaa av-tekijöiden taloudellista asemaa ja heidän teoksiinsa liittyvää määräysvaltaa.

Kopioston rooli

Av-tekijä tekee Tekijänoikeussopimuksen av-tekijäjärjestön kanssa. Järjestöt kuitenkin siirtävät kerättyjen yksinoikeuksien hallinnoinnin Kopiostolle, joka voi tämän jälkeen entistä tehokkaammin valvoa av-tekijöiden etua sekä kerätä ja tilittää heille korvauksia. Tekijänoikeussopimus siis laajentaa ja vahvistaa niitä valtuuksia, jotka av-tekijä on mahdollisesti jo aiemmin antanut Kopioston valvontavaltakirjalla.

Kopiosto huolehtii av-tekijäjärjestöjen puolesta keskitetysti Tekijänoikeussopimusten keräämisestä.

Sopimuksen tekeminen

Sopimus tehdään ensisijaisesti sähköisesti tämän sivun oikeassa laidassa olevan linkin kautta. Sopimuksen tekeminen sähköisesti edellyttää pankkitunnistautumista.

Mikäli mahdollisuutta sähköisen sopimuksen tekemiseen ei ole, voi sen tehdä myös paperilla. Sopimusdokumentteja voi ladata ja tulostaa sivulta "Sopimusdokumentit" tai tilata Kopiostosta. Kopiosto huolehtii allekirjoitettujen sopimuskappaleiden toimittamisesta sopimuksen molemmille osapuolille.

Ennen kuin täytät tekijänoikeussopimuksen, lue tämä


Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan vaikuttaa vuoden 2017 alusta uusi laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Lain tavoitteena on edistää tekijänoikeushallinnon avoimuutta ja hyvää hallintotapaa.

Oheiseen dokumenttiin on koottu ne lain edellyttämät tiedot, jotka jokaiselle Tekijänoikeussopimuksen antavalle oikeudenomistajalle tulee kertoa ennen valtuutuksen antamista. Lue siis tämä teksti ennen kuin teet Tekijänoikeussopimuksen. Tekstissä kerrotaan esimerkiksi oikeudenhaltijan valintamahdollisuuksista.

Tekijänoikeussopimus tullaan uudistamaan tämän vuoden kuluessa uuden lain mukaiseksi.

Kopioston hallinnoimien oikeuksien luokat

Kopioston kevätkokous vahvisti 27.4.2017 oikeuksien luokat, joita Kopiosto hallinnoi. Luokittelu perustuu Kopioston nykyiseen toimintaan.

Oikeuksien luokittelu määrittää sen, millaisissa kokonaisuuksissa oikeudenhaltija voi siirtää oikeuksiaan Kopiostolle. Myös siirrettyjen oikeuksien peruminen tapahtuu oikeusluokittain.  

Voit tutustua oikeuksien luokkiin oheisen dokumentin avulla.


Oikeuksien hallinnointia koskevan valtuutuksen peruuttaminen

Mikäli haluat peruuttaa antamasi valtuutuksen kokonaisuudessaan tai vain jonkin oikeuksien luokan, ota yhteys oikeudenomistajapalvelut(at)kopiosto.fi, niin saat tarkemmat ohjeet peruuttamismenettelystä.

Huomaa, että oikeuksien peruuttamista ei ole mahdollista tehdä tuotanto- eikä tuotantoyhtiökohtaisesti, vaan peruminen on tehtävä oikeusluokittain. 

Peruminen astuu voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana peruutusilmoitus on saapunut Kopiostolle.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun