[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Upphovsrättsersättningar från Kopiosto

Kopiosto avräknar de för fotokopiering uttagna upphovsrättsersättningarna till sina medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerna vidareutdelar ersättningarna till sina medlemmar; förläggarna betalar ut ersättningarna direkt och upphovsrättsorganisationerna delar ut olika stipendier och priser. Finlandia- och Warelius-priserna har till exempel helt eller delvis finansierats med fotokopieringsersättningar från Kopiosto.

Ersättningarna för inspelning av TV-program, för utlåning av TV-program på bibliotek och visning på olika institutioner samt för vidaresändning av TV-program avräknas i form av personliga ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer, såsom skådespelare, manusförfattare och journalister.

AVEK använder upphovsrättsersättningar till att stödja den finländska audiovisuella kulturen.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]