[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Utlåningsersättningsstipendier för bildkonstnärer

Grafia, Illustratörerna och Freelance-graafikot utlyser gemensamt stipendier för bildkonstnärer. Stipendierna betalas ut av utlåningsersättningar som inte sökts, sammanlagt 150 000 euro.

Arbetsstipendier för skapande arbete

Stipendierna beviljas till exempel för konstnärligt arbete, för nya publikationer och för illustrationsutställningar. Endast verkets bildkonstnär är berättigad till stipendium, inte till exempel skribenten eller manusförfattaren. Stipendium kan beviljas antingen till enskilda bildkonstnärer eller till arbetsgrupper bestående av bildkonstnärer.

Utlåningsersättningsstipendier kan sökas som både kortare eller längre arbetsstipendier. Stipendier som överskrider 1 238,43 euro anmäls till LPA. Den som erhållit stipendium bestämmer själv om arbetstidens längd och tar kontakt med LPA om lagstadgad pensionsförsäkring. Mer uppgifter om LPA-anmälan på www.mela.fi.

En förteckning över publikationer bifogas ansökan

Som upphovsmän till bildkonstnärliga och fotografiska verk räknas illustratörer, tecknare, serietecknare, fotografer, grafiker, grafiska formgivare och bildkonstnärer.

För serieteckningsprojekt kan stipendier också sökas av Sarjakuvantekijät ry (Serietecknarna rf), sarjakuvantekijat.com och för fotografiska projekt av Finnfoto, finnfoto.fi. Ansökningstiden är den samma för alla.

Tidtabell
Ansökningstiden för stipendierna är 1.12.2014-11.1.2015.

Stipendieansökan görs elektroniskt på adressen
https://www.aspicore-asp.net/lainauskorvaus

Ansökan med bilagor ska lämnas in via systemet senast den 11 januari klockan 23.59.
Varken ansökningar eller bilagor tas emot per post eller e-post.

Publiceringen av stipendiebesluten
Uppgifterna om vem som erhållit stipendium publiceras i mars 2015.

Tilläggsuppgifter

Grafia
www.grafia.fi, grafia@grafia.fi, 09 601 942

Kuvittajat (Illustratörerna)
www.kuvittajat.fi, info@kuvittajat.fi, 050 5678 434

Freelance-graafikot
www.freelancegraafikot.fi, friikku@saunalahti.fi,  040 5652 749


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]